Nan Carter Howard

Outstanding Young Alumni Award 1994